Induktionshärdning

Induktionshärdning av en vals.

Induktionshärdning är en ythärdningsprocess där man med hjälp av en induktor värmer detaljens yta till härdtemperatur samtidigt som materialet längre in från ytan förblir opåverkat. Detta kan ofta ge en bra kombination av en slitstark hållfast härdzon och en seg kärna som förhindrar att detaljen blir för spröd.

Vi utför induktionshärdning både progressivt och statiskt. En stor del av processerna är datorstyrda vilket garanterar en god reproducerbarhet vid tillverkningen. Den slutgiltiga hårdheten på produkterna styrs genom anlöpning, vilket sker i ett antal ugnar av varierande storlek.

Dimensionsområdet är brett, alltifrån stora valsar, kolvar och cylindrar till mindre produkter som hjul, kugghjul, ringar samt smådetaljer, där kanske bara en del av detaljen ska härdas. Genom att vi också spänner över ett stort frekvensområde i våra maskiner så är det också möjligt att nå olika härddjup.

Kontroll av hårdhet sker med Vickers- och Rockwellinstrument. Enklare mätningar utförs med enklare instrument såsom Equotip med flera.

Vi har stor erfarenhet av de flesta material som kan induktionshärdas och vi står gärna till tjänst med råd om lämpligt materialval. Vi har även stor erfarenhet av påkrympning av ringar och kan även stå till tjänst med avspänningsglödgning av svetsade eller grovbearbetade konstruktioner.

Härdningsmöjligheter

Frekvensområde: 500-400 000 Hz
Effektområde: 55-900 kW
Max diameter: 850 mm
Max längd: 5 200 mm
Max vikt: 15 ton

Anlöpningsmöjligheter

Max diameter: 900 mm
Max längd: 5 500 mm
Max temperatur: 650 °C